Η Σάμος μέσα στο χρόνο (photo album)

Η Σάμος μέσα στο χρόνο (photo album)

9 φωτογραφίες “πριν και μετά”, που δείχνουν πώς η Σάμος άλλαξε με την πάροδο του χρόνου …

Επιλέξαμε, δουλέψουμε και δημιουργήσαμε εκ νέου φωτογραφίες με “το πριν και το μετά”, “το τότε και το τώρα”, για να σας διηγηθούν συναρπαστικές ιστορίες σε μία μόνο εικόνα.

Επεξεργασία φωτογραφιών Ιωάννης Ε. Κιλουκιώτης