Αρχαιολογικοί Χώροι. Η Σάμος γνώρισε τη μεγαλύτερη ευημερία κάτω από την τυραννία του «Πολυκράτη» στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. (535-522 π.Χ.). Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη ναυτική δύναμη, έχτισε τα αρχαία τείχη της πόλης, τον μεγάλο λιμενοβραχίονα στο λιμάνι της πόλης, τη σήραγγα του Ευπαλίνου, τον δεύτερο μεγάλο ναό της Ήρας και πολλά άλλα. Στο πέρασμα των αιώνων, ο Σάμος αποικίστηκε από άλλα έθνη που άφησαν τα ίχνη τους, αλλά ποτέ δεν έφτασαν στο μέγεθος της εποχής του Πολυκράτη.

Προβολή 5 από 5 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά