Η Σάμος διαθέτει οργανωμένες βιβλιοθήκες που μπορούν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας του νησιού αλλά και γενικότερων γνώσεων. Οι Βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν στην συλλογή τους βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, χειρόγραφα, χάρτες, χαρακτικά, έγγραφα, CD, DVD, e-books, και άλλες μορφές πληροφόρησης, κυρίως σχετικά με τη Σάμο.

Προβολή 4 από 4 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά