Οι εκκλησίες, είναι τόποι που προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της χριστιανικής λατρείας, αποτελούν χαρακτηριστικό και αναπόσπαστο στοιχείο του Σαμιώτικου τοπίου. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, σημαντικοί αρχιτέκτονες, οικοδόμοι ή ζωγράφοι συνέβαλαν στην κατασκευή και διακόσμηση των ελληνικών εκκλησιών, πολλές από τις οποίες είναι πλέον χαρακτηρισμένες ως μνημεία.

Προβολή 10 από 16 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά