Το νησί της Σάμου διοικητικά ανήκει  στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου και αποτελείτε από  δύο Δήμους , τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και τον Δήμο Δυτικής Σάμου (σύμφωνα με την τροποποίηση του ν 3852/2010 άρθρο 1 από τον ν 4600/2019) Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με  έδρα την πόλη της Σάμου, αποτελείται από 2 Δημοτικές ενότητες οι οποίες διαιρούνται σε  6 Δημοτικές Κοινότητες και 14 τοπικές κοινότητες. Αναλυτικότερα  αποτελείτε από τις δημοτικές ενότητες Βαθέος, και Πυθαγορείου. Η  δημοτική ενότητα  Βαθέος  περιλαμβάνει τις δημοτικές Κοινότητες Βαθέος και Σάμου και τις τοπικές κοινότητες Άγιου Κωνσταντίνου, Αμπέλου, Βουρλιωτών, Κοκκαρίου, Μανολατών, Παλαιοκάστρου και Σταυρινήδων και η δημοτική ενότητα Πυθαγορείου που περιλαμβάνει τις δημοτικές Κοινότητες Πυθαγορείου, Μυτιληνών, Παγώνδα, Χώρας και τις τοπικές κοινότητες Κουμαραδαίων, Μαυρατζαίων, Μεσογείου, Πανδρόσου,  Μύλων, Πύργου και Σπαθαραίων. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, με  έδρα το Καρλόβασι, αποτελείται από 2 Δημοτικές ενότητες οι οποίες διαιρούνται σε  2 Δημοτικές Κοινότητες και 13 τοπικές κοινότητες. Αναλυτικότερα  αποτελείτε από τις δημοτικές ενότητες Καρλοβασίου και Μαραθοκάμπου.  Η  δημοτική ενότητα  Καρλοβασίου περιλαμβάνει την δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων και τις τοπικές κοινότητες Αγίων Θεοδώρων, Δρακαίων, Καστανιάς, Κονταιίκων, Κοντακαιίκων, Κοσμαδαίων, Λέκας, Πλατάνου και Υδρούσσας., και η δημοτική ενότητα Μαραθοκάμπου περιλαμβάνει την δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου και τις τοπικές κοινότητες Καλλιθέας, Κουμεϊκων, Νεοχωρίου και Σκουραιίκων.

Προβολή 10 από 38 στοιχεία

Καταμέτρηση:
Ταξινόμιση ανά:
Σειρά: