Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων Σάμου

από 01/10/2019

Κλείσιμο

>> Ταξινομήσετε το πίνακα αλφαβητικά, κάνοντας κλικ στους τίτλους “Από” (αφετηρία) ή “Προς” (προορισμός).  Από προεπιλογή, είναι αλφαβητικός προς την αφετηρία “Από”.
>> Αναζητήστε (στο πλαίσιο αναζήτησης) με το όνομα του σταθμού που σας ενδιαφέρει και θα εμφανιστούν μόνο αυτές οι διαδρομές.
>> Επιλέξτε αριθμό εμφανιζόμενων εγγραφών (δρομολογίων) ανά σελίδα (10, 25, 50, 100) . Από προεπιλογή είναι 50.

ΑΠΟΠΡΟΣΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
Αγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) Αγ.Κωνσταντίνος07:10, 08:40, 09:40, 12:40, 15:10, 17:1009:40, 12:40, 15:10καμία διαδρομή
Αγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) Κάμπος Μαραθοκάμπου12:55καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Αγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) Καρλόβασι09:05, 11:35, 12:55, 14:35, 17:35, 18:3509:05, 14:35, 17:35καμία διαδρομή
Αγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) Κοκκάρι07:10, 08:40, 09:40, 12:40, 15:10, 17:1009:40, 12:40, 15:10καμία διαδρομή
Αγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) Σάμος πόλη07:10, 08:40, 09:40, 12:40, 15:10, 17:1009:40, 12:40, 15:10καμία διαδρομή
Αγ.ΚωνσταντίνοςΚάμπος Μαραθοκάμπου12:45καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Αγ.ΚωνσταντίνοςΚαρλόβασι08:55, 11:25, 12:45, 14:25, 17:25, 18:2508:55, 14:25, 17:25καμία διαδρομή
Αγ.ΚωνσταντίνοςΚοκκάρι07:20, 08:50, 09:50, 12:50, 15:20, 17:2009:50, 12:50, 15:20καμία διαδρομή
Αγ.ΚωνσταντίνοςΣάμος πόλη07:20, 08:50, 09:50, 12:50, 15:20, 17:2009:50, 12:50, 15:20καμία διαδρομή
ΑεροδρόμιοΗραίον06:35, 09:55, 14:25καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΑεροδρόμιοΜυτιληνιοί08:20, 11:15, 13:00, 17:2011:20, 13:10καμία διαδρομή
ΑεροδρόμιοΠοτοκάκι15:10, 16:2011:20καμία διαδρομή
ΑεροδρόμιοΠυθαγόρειο07:20, 10:05, 15:10, 16:2015:10, 16:20καμία διαδρομή
ΑεροδρόμιοΣάμος πόλη07:20, 08:25, 10:05, 11:20, 13:10, 15:10, 16:20, 17:2011:20, 13:10, 16:20καμία διαδρομή
ΑεροδρόμιοΧώρα08:25, 11:20, 13:10, 17:2011:20, 13:10καμία διαδρομή
ΑυλάκιαΣάμος πόλη07:20, 08:50, 09:50, 12:50, 15:20, 17:2009:50, 12:50, 15:20καμία διαδρομή
ΒουρλιώτεςΣάμος πόλη07:10 (Δευτέρα) καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΔρακαίοιΣάμος πόλη06:00, 15:00 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΗραίονΑεροδρόμιο07:05, 10:00, 15:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΗραίονΠοτοκάκι07:05, 10:00, 15:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΗραίονΠυθαγόρειο07:05, 10:00, 15:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΗραίονΣάμος πόλη07:05, 10:00, 15:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Καλλιθέα Σάμος πόλη06:10, 15:10 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Κάμπος ΜαραθοκάμπουΚαρλόβασι07:05, 15:45καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Κάμπος ΜαραθοκάμπουΜαραθόκαμπος07:05, 15:45καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Κάμπος ΜαραθοκάμπουΣάμος πόλη07:05, 15:45καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΑγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) 07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΑγ.Κωνσταντίνος07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΑυλάκια07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΚαλλιθέα / Δρακαίοι13:20 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΚάμπος Μαραθοκάμπου06:15, 13:20καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΚοκκάρι07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΛεμονάκια (παραλία)07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0007:00, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΜαραθόκαμπος06:15, 13:20καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΌρμος Μαραθοκάμπου06:15, 13:20καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΣάμος πόλη07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΤσαμαδού (παραλία)07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚαρλόβασιΤσαμπού (παραλία)07:00, 08:30, 09:30, 12:30, 15:00, 17:0009:30, 12:30, 15:00καμία διαδρομή
ΚοκκάριΑγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) 08:45, 11:15, 12:35, 14:15, 17:15, 18:1508:45, 14:15, 17:15καμία διαδρομή
ΚοκκάριΑγ.Κωνσταντίνος08:45, 11:15, 12:35, 14:15, 17:15, 18:1508:45, 14:15, 17:15καμία διαδρομή
ΚοκκάριΑυλάκια08:45, 11:15, 12:35, 14:15, 17:15, 18:1508:45, 14:15, 17:15καμία διαδρομή
ΚοκκάριΔρακαίοι12:35 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚοκκάριΚαλλιθέα12:35 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚοκκάριΚάμπος Μαραθοκάμπου12:35καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚοκκάριΚαρλόβασι08:45, 11:15, 12:35, 14:15, 17:15, 18:1508:45, 14:15, 17:15καμία διαδρομή
ΚοκκάριΜαραθόκαμπος12:35καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚοκκάριΌρμος Μαραθοκάμπου12:35καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΚοκκάριΣάμος πόλη07:30, 09:00, 10:00, 13:00, 15:30, 17:3010:00, 13:00, 15:30καμία διαδρομή
ΚοκκάριΤσαμαδού (παραλία)08:45, 11:15, 12:35, 14:15, 17:15, 18:1508:45, 14:15, 17:15καμία διαδρομή
ΚοκκάριΤσαμπού (παραλία)08:45, 11:15, 12:35, 14:15, 17:15, 18:1508:45, 14:15, 17:15καμία διαδρομή
Λεμονάκια (παραλία)Σάμος πόλη07:30, 09:00, 10:00, 13:00, 15:30, 17:3010:00, 13:00, 15:30καμία διαδρομή
ΜαραθόκαμποςΚάμπος Μαραθοκάμπου06:30, 13:35καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΜαραθόκαμποςΚαρλόβασι07:20, 16:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΜαραθόκαμποςΣάμος πόλη07:20, 16:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΜύλοιΣάμος πόλη07:00, 14:30 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΜυτιληνιοίΣάμος πόλη08:35, 10:00, 11:30, 13:20, 17:35 11:15, 13:20καμία διαδρομή
Όρμος ΜαραθοκάμπουΚαρλόβασι07:05, 15:45καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Όρμος ΜαραθοκάμπουΣάμος πόλη07:05, 15:45καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΠαγώνδαςΣάμος πόλη07:00, 14:50 (Δευτ/Παρ)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΠοτοκάκιΑεροδρόμιο13:00, 14:1511:15, 13:00, 16:15καμία διαδρομή
ΠοτοκάκιΜυτιληνιοί13:0013:00καμία διαδρομή
ΠοτοκάκιΠυθαγόρειο10:10, 15:1511:25καμία διαδρομή
ΠοτοκάκιΧώρα13:0013:00καμία διαδρομή
ΠοτοκάκιΣάμος πόλη10:10, 13:00, 15:1511:25, 13:00καμία διαδρομή
ΠυθαγόρειοΑεροδρόμιο06:30, 08:20, 09:40, 11:15, 13:00, 14:15, 16:15, 17:1511:15, 13:00, 16:15καμία διαδρομή
ΠυθαγόρειοΗραίον06:30, 09:40, 14:15καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
ΠυθαγόρειοΜυτιληνιοί08:20, 11:15, 13:00, 17:1513:00καμία διαδρομή
ΠυθαγόρειοΠοτοκάκι13:00, 14:1511:15, 13:00, 16:15καμία διαδρομή
ΠυθαγόρειοΣάμος πόλη07:25, 08:20, 10:10, 11:15, 13:00, 15:20, 16:25, 17:1511:15, 13:00, 16:25καμία διαδρομή
ΠυθαγόρειοΧώρα08:20, 11:15, 13:00, 17:1513:00καμία διαδρομή
ΠύργοςΣάμος πόλη07:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΑγ.Δημήτριος (Κοντακαίϊκα, Αγ.Νικόλαος, Λιμανάκι) 08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΑγ.Κωνσταντίνος08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΑεροδρόμιο06:15, 08:05, 09:30, 11:00, 12:45, 14:00, 16:00, 17:0011:00, 12:45, 16:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΑυλάκια08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΒουρλιώτες14:00 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΔρακαίοι12:20 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΗραίον06:15, 09:30, 14:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΚαλλιθέα12:20 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΚάμπος Μαραθοκάμπου12:20καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΚαρλόβασι08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΚοκκάρι08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΛεμονάκια (παραλία)08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΜαραθόκαμπος12:20καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΜύλοι06:15, 14:00 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΜυτιληνιοί08:05, 09:45, 11:00, 12:45, 17:0011:00, 12:45καμία διαδρομή
Σάμος πόληΌρμος Μαραθοκάμπου12:20καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΠαγώνδας06:15, 14:00 (Δευτ/Παρ)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΠοτοκάκι09:45, 12:45, 14:0011:00, 12:45καμία διαδρομή
Σάμος πόληΠυθαγόρειο06:15, 08:05, 09:30, 09:45, 11:00, 12:45, 14:00, 16:00, 17:0011:00, 12:45, 16:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΠύργος14:00καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Σάμος πόληΧώρα08:05, 09:45, 11:00, 12:45, 14:00, 17:0011:00, 12:45καμία διαδρομή
Σάμος πόληΤσαμαδού (παραλία)08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΤσαμπού (παραλία)08:30, 11:00, 12:20, 14:00, 17:00, 18:0008:30, 14:00, 17:00καμία διαδρομή
Σάμος πόληΨιλή άμμος (παραλία Μαραθόκαμπος)12:20 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή
Τσαμαδού (παραλία)Σάμος πόλη07:30, 09:00, 10:00, 13:00, 15:30, 16:2510:00, 13:00, 15:30καμία διαδρομή
Τσαμπού (παραλία)Σάμος πόλη07:20, 08:50, 09:50, 12:50, 15:20, 16:1509:50, 12:50, 15:20καμία διαδρομή
ΧώραΣάμος πόλη08:20, 10:05, 11:20, 13:10, 17:25 11:20, 13:10καμία διαδρομή
Ψιλή άμμος (παραλία Μαραθόκαμπος)Σάμος πόλη06:35, 15:35 (Δευτέρα)καμία διαδρομήκαμία διαδρομή

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Σάμου
περισσότερες πληροφορίες στο 2273027262 & 2273027270 ή στο Facebook

Θέσεις Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων

Πάνω

Αστικά Δρομολόγια πόλης Σάμου

 Σταθμοί Αστικής συγκοινωνίας πόλης ΣάμουΔρομολόγια
1Ποταμάκι08:0609:0610:0611:0612:0612:5013:31
2Νεάπολη08:0909:0910:0911:0912:0913:34
3Πευκάκια08:1009:1010:1011:1012:1013:35
4ΔΕΔΔΗΕ08:1209:1210:1211:1212.1213:38
5Λιμάνι Μαλαγαρίου08:1509:1510:1511:1512:1513:00Τέλος
6ΕΟΣΣ08:1609:1610:1611:1612:1613:01
7Περίπτερο Ζαχαράκη08:1809:18 10:1811:1812:1813:03
8ΚΤΕΛ08:1909:1910:1911:1912:1913:04
9Πλατεία Πυθαγόρα08:20 09:2010:2011:2012:2013:05
10Τράπεζα Πειραιώς08:21 09:2110:21 11:21 12:2113:06
11Τουριστικό Λιμάνι08:22 09:2210:2211:2212:2213:07
12Νοσοκομείο08:2509:25 10:2511:2512:2513:10
13ΣΟΑ08:2609:2610:26 11:2612:2613:11
14Διασταύρωση Καλάμι (στροφή Σούτου)08:2709:2710:2711:2712:2713:12
15Γάγκου08:2909:2910:2911:2912:2913:14
16Νοσοκομείο08:3009:3010:3011:3012:3013:16
17Τουριστικό Λιμάνι08:3309:3310:3311:3312:3313:18
18Τράπεζα Πειραιώς08:3509:3510:3511:3512:3513:19
19Ξενία08:3609:3610:3611:3612:3613:20
20ΚΤΕΛ08:3709:3710:3711:3712:3713:21
21Περίπτερο Ζαχαράκη08:3809:3810:3811:3812:3813:22
22ΕΟΣΣ08:4109:4110:4111:4112:4113:24
23Λιμάνι Μαλαγαρίου08:4309:4310:4311:4312:4313:25
24ΔΕΔΔΗΕ08:4409:4410:4411:4412:4413:26
25Αγία Ειρήνη08:4609:4610:4611:4612:4613:29
26Άγιος Χαράλαμπος08:4709:4710:4711:4712:4713:30

Πάνω
Πάνω
Πάνω

Πρέπει να γνωρίζεις ο επιβάτης

Πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες

 • Να προμηθεύονται εισιτήριο από τα εκδοτήρια.
 • Να επιβιβάζονται 10′ πριν την αναχώρηση του δρομολογίου.
 • Να ειδοποιούν εγκαίρως τον οδηγό, να κάνει στάση.
 • Εάν βρίσκονται σε στάση, να κάνουν εγκαίρως νόημα στον οδηγό, ώστε να σταματήσει το λεωφορείο με ασφάλεια.
 • Να διατηρούν καθαρό τον χώρο και να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους επιβάτες και τον οδηγό.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας …

Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Σάμου Α.Ε.

 

Πάνω

Ιστορία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Σάμου

first bus at Samos

Το πρώτο Λεωφορείου της Σάμου

Η ιστορία των Λεωφορείων Κοινής Εκμετάλλευσης Σάμου αρχίζει από το 1920,που τότε κάθε χωριό της Σάμου διέθετε από ένα λεωφορείο και εξυπηρετούσε τους κατοίκους με την πρωτεύουσα.

Περίπου το 1950 ιδρύθηκε το ΚΤΕΛ (Κοινό Ταμείο Εκμετάλλευσης Λεωφορείων) Σάμου, κάτω από την αιγίδα της Πολιτείας, με ποιο συγκροτημένη μορφή και διαμορφώθηκε η τακτική συγκοινωνία του νησιού.

Το 2003 τα ΚΤΕΛ όλης της χώρας έγιναν Ανώνυμες εταιρείες Ιδιωτικού χαρακτήρα

Samos bus

Σύγχρονα Λεωφορεία Σάμου

Το ΚΤΕΛ Σάμου διαθέτει σήμερα ένα στόλο με περισσότερα από 20 λεωφορεία για την εξυπηρέτηση του νησιού. Καλύπτουν όλες τις κατηγορίες από παλιά άλλα καλοσυντηρημένα που σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές…μέχρι υπερσύγχρονα τουριστικά λεωφορεία που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του επιβάτη….

Επιπλέον Το ΚΤΕΛ Σάμου διοργανώνει και έκτακτα δρομολόγια για γκρούπ κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Κίνησης σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές !

Το ΚΤΕΛ Σάμου σας καλωσορίζει στο Νησί μας και σας εύχεται καλή διαμονή και καλές διακοπές!

Πηγή : ιστοσελίδα ΚΤΕΛ Σάμου Α.Ε.

 

Πάνω

Σχόλια (9)

 1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  1. Πιθανότατα τα δρομολόγια του Αυγούστου είναι τα ίδια με τα τρέχοντα, εκτός και αν υπάρξει νεότερη ανακοίνωση δρομολογίων από το ΚΤΕΛ. Όσον αφορά τις Κυριακές, δεν υπάρχουν δρομολόγια, όπως προκύπτει και από τον δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων της ιστοσελίδας μας, ο οποίος στηρίζεται σε αυτόν που έχει δημοσιεύσει το ΚΤΕΛ Σάμου στο FB.
   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Σάμου Τηλ. +30 22730 27262, +30 22730 27270. e-mail : ktelsamos@gmail.com Facebook : Samos Public Busses

 2. Καλησπέρα σας!Θα ήθελα να ρωτήσω εάν εκτελούνται δρομολόγια ΚΤΕΛ το Σάββατο,απο το λιμάνι Καρλοβάσου προς το Βαθύ ή το Πυθαγόρειο.Αν ναι,ποιες ώρες ξεκινούν τα δρομολόγια;

  1. Εάν έρχεστε με το πλοίο “Νήσσος Μύκονος” υπάρχει ειδικό δρομολόγιο Λιμάνι Καρλοβασίου > Σάμος αναχώρηση 16:00 περίπου.
   Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να πάρετε την αστική συγκοινωνία Καρλοβασίου (Λιμάνι > Νέο Καρλόβασι 09:10, 10:20, 12:20, 14:20, 15:10, 18:05) και μετά από εκεί το δρομολόγιο Νέο Καρλόβασι > Πόλη Σάμου (07:00, 09:30, 12:30, 15:00, 18:30). Εάν θέλετε να συνεχίσετε πόλη Σάμου > Πυθαγόρειο (08:05, 09:30, 11:00, 12:45, 14:00, 16:00, 18:00, 19:30)

 3. Βασιλική Παπούλια

  Ερχόμαστε Δευτέρα με το καράβι(ΝήσοςΜΜύκονος) στις 15:00. Ποιο λεωφορείο μας βολεύει για να πάμε Πυθαγόρειο; Ευχαριστώ.

  1. Υπάρχει Λεωφορείο στο Λιμάνι Καρλοβάσου για τους επιβάτες του πλοίου, το οποίο αναχωρεί περίπου 16:00, για την πόλη της Σάμου.
   Από την πόλη της Σάμου για το Πυθαγόρειο έχει τα ακόλουθα δρομολόγια : 06:15, 08:05, 09:30, 09:45, 11:00, 12:45, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, Εσείς, για το Πυθαγόρειο, θα πάρετε ένα από τα τρία τελευταία (17:00, 18:00 ή 19:30) ανάλογα με το ποιο θα προλάβετε.

 4. Βασιλική Παπούλια

  Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ποια συγκοινωνία μπορώ να πάρω για να πάω από Πυθαγόρειο στο Μαραθοκαμπο και επιστροφή πάλι στο Πυθαγόρειο; Ενδιαφέρομαι για τις καθημερινές διαδρομές όχι του σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με

Πάνω
Περιοχή widget  |  Πληροφορία: Δεν υπάρχουν widgets στην επιλεγμένη περιοχή, προσθέστε μερικά παρακαλώ.
Ρωτήστε μας για την Σάμο
error: