Περιγραφή

Η μονάδα Σάμου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύθηκε το 1987. Έχει έδρα της το Καρλόβασι της Σάμου και αποτελείται από δύο σχολές, την Σχολή Θετικών Επιστημών με δύο τμήματα και την Πολυτεχνική Σχολή με ένα τμήμα
Τμήμα Μαθηματικών (Σχολή Θετικών Επιστημών)
Τμήμα Στατιστικής (Σχολή Θετικών Επιστημών)
• Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πολυτεχνική Σχολή)

Επάνω
Τμήμα Μαθηματικών
Σχολής Θετικών επιστημών

Το Τμήμα Μαθηματικών διατηρεί τους στόχους και την παιδαγωγική διαδικασία την οποία θέσπισε στην αρχή λειτουργίας του το 1987. Το Τμήμα επιδιώκει οι πτυχιούχοι του να είναι υψηλής ποιότητας και τέτοιας επιστημονικής κατάρτισης που να τους καθιστά ολοκληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, να αναγνωρίζουν την εφαρμοσιμότητά τους και να τις χρησιμοποιούν. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σπουδών τους, οι φοιτητές της κατεύθυνσης Μαθηματικών αποκτούν μια συνολική, σφαιρική εικόνα των μαθηματικών καθώς και τα εφόδια εκείνα με τα οποία η διάσταση του πρακτικού ενδιαφέροντος των μαθηματικών στις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες καθίσταται σαφής.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» στις κατευθύνσεις:
• Θεωρητικά Μαθηματικά,
• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Περισσότερες πληροφορίες . Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος . Επάνω
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών / Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Πολυτεχνική Σχολή

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας σύνθετες μαθηματικές μεθόδους, ιδίως της Θεωρίας των Πιθανοτήτων, παράλληλα με μεθόδους άλλων επιστημών, ιδίως οικονομικών, θα μπορούν να εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες . Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος . Επάνω
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Σχολής Θετικών επιστημών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλή κατάρτιση και άκρως δημιουργική, είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος σε συνδυασμό με την εκτεταμένη έρευνα, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και της διάδοσης της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες . Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος . Επάνω

Video

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εκπαίδευση Ποιότητας, Ποιότητα Ζωής,

Επάνω

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα

08:00 - 16:00

Τρίτη

08:00 - 16:00

Τετάρτη

08:00 - 16:00

Πέμπτη

08:00 - 16:00

Παρασκευή

08:00 - 16:00

Σάββατο

κλειστή

Κυριακή

κλειστή

ώρες λειτουργίας διοικητικών υπηρεσιών

Κριτικές

Αφήστε μια κριτική

rank
Δημοσίευση...
Η Βαθμολογία σας έχει σταλεί επιτυχώς
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία