Η περιοχή του χωριού Δρακαίοι βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Σάμου, με συνολικό πληθυσμό 115 κάτοικοι, 100 στο χωριό και 15 στις γύρω περιοχές.

Προβολή 4 από 4 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά