Η περιοχή του χωριού Κοσμαδαίοι βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, με συνολικό πληθυσμό 95 κατοίκους, 85 στο χωριό και 10 σε γύρω περιοχές.

Προβολή 2 από 2 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά