Το χωριό Κουμαραδαίοι βρίσκεται στα νότια του νησιού με συνολικό πληθυσμός 130 κάτοικοι, 120 στο χωριό και 10 σε γύρω περιοχές.

Προβολή 2 από 2 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά