Η περιοχή του χωριού Μαυρατζαίοι βρίσκεται στα νότια της Σάμου με συνολικό πληθυσμό 250 κατοίκους, 200 στο χωριό και 50 στις γύρω περιοχές.

Προβολή 2 από 2 στοιχεία

Μπαρέτα Φίλτρων
Καταμέτρηση
Ταξινόμιση ανά
Σειρά